Адвокат на досудовій стадії цивільного процесу

Адвокат на досудовій стадії цивільного процесуКожен має гарантоване право звернутися до суду за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Адвокат у Львові Роман Шпирка може бути Вашим представником у суді для захисту Ваших прав та нітересів.

конкретизує право на звернення до суду і включає норми, які регулюють порядок цивільного судочинства.

Перш ніж звертатися до суду з позовом, варто правильно оцінити перспективи спору, підготувати і отримати необхідні докази, клопотання, вияснити слабкі та сильні сторони відповідача, написати позовну заяву.

Тільки вивчивши всі обставини справи, адвокат у цивільній справі здатен дати правильну правову оцінку можливим позовним вимогам або запереченням проти них.

Суть цивільного процесу полягає в обов’язку сторін довести обґрунтованість своїх вимог, правильно обрати та представити докази.

Таким чином, обов’язок доказувати обґрунтованість позову чи заперечень проти позову, а також надавати докази покладається на сторони.

Цивільні спори – це спори, які виникають між учасниками цивільно-правових відносин і регулюються цивільним, цивільно-процесуальним, сімейним, трудовим, земельним та іншими галузями права.

Цивільний спір – це конфлікт, який виникає на ґрунті цивільно-правових відносин між учасниками цивільних правовідносин. Більшість спорів даної категорії викликані майновими претензіями. Майнові спори найчастіше виникають з немайнових відносин між сторонами.

В силу Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокат наділений повноваженнями витребувати необхідні для ведення справи докази.

Робото адвоката в цивільній справі на досудовій стадії включає:

  1. попередню оцінку адвокатом перспектив цивільної справи (вивчення матеріалів, які є в розпорядженні клієнта, і фактичних обставин справи, вивченні судової практики);
  2. визначення адвокатом закону чи іншого нормативно-правового акта, що підлягає застосуванню;
  3. визначення адвокатом необхідних для справи доказів;
  4. витребування і отримання доказів;
  5. оцінку адвокатом перспектив цивільної справи з врахуванням отриманих доказів, фактичних обставин справи і судової практики, що склалася;
  6. у випадку згоди клієнта проведення переговорів, роботи по примиренню сторін і завершенні справи миром;
  7. визначення підвідомчості і підсудності справи;
  8. підготовка адвокатом у цивільній справі необхідних клопотань;
  9. написання позовної заяви і подача її до суду.