потискання руки

Адвокат у Львові. Господарські спори

Господарські спори у Львові економічно вигідніше довірити вести професіоналу. Результат в господарській справі значною мірою залежить від наявності правових знань, досвіду і професіоналізму адвоката.

Професійне, кваліфіковане ведення адвокатом справ довірителя у господарських судах всіх інстанцій.

Господарське судочинство має свої особливості і суттєво відрізняється від судочинства загальної юрисдикції. Насамперед, в розгляді господарської справи беруть участь професійні юристи і адвокати, які мають необхідний досвід і знання. Предметом господарського спору, як правило, являються справи пов’язані з економічною діяльністю, спори між юридичними особами, фізичними особами-підприємцями.

Адвокат у Львові в господарському процесі.

Господарський процес можна розділити на стадії, кожна з яких має свої правила і особливості. Основне правило господарського процесу – обов’язок сторін за допомогою доказів обґрунтувати свої вимоги і заперечення. Завдання адвоката – максимально ефективно використати свій досвід і професійні знання для успішного вирішення справи клієнта.

  • Участь адвоката в господарській справі в суді першої інстанції
  • Участь адвоката в господарській справі суді апеляційної інстанції
  • Участь адвоката в господарській справі суді касаційної інстанції

В господарському суді першої інстанції необхідно ретельно і продумано викласти позовні вимоги клієнта. Підготувати і представити докази, мотивовано спростувати докази протилежної сторони, це те що повинен зробити адвокат Львів дедалі більше позиціонує себе, як центр бізнесу Західної України, тому господарські спори розглядаються тут все частіше.

В суді апеляційної інстанції необхідно або підготувати і подати апеляційну скаргу, в якій буде аналіз справи, або підготувати заперечення на скаргу протилежної сторони.

Беручи участь в суді касаційної інстанції, адвокат готує скаргу, яка включає аналіз застосованих господарським судом норм матеріального і процесуального права.

Які справи підвідомчі господарському суду?

Як зазначено в , господарський суд розглядає справи, пов’язані з веденням юридичними особами і підприємцями економічної і підприємницької діяльності. Якщо виникають труднощі з визначенням підсудності конкретної справи, то варто вивчити господарську судову практику зі схожих питань.