цивільне право

Адвокат у Львові. Цивільні спори

Своїм клієнтами як адвокат у цивільних спорах я пропоную практичні і ефективні рішення, розроблені враховуючи індивідуальні особливості кожної справи. Професійні знання, юридична практика і досвід роботи адвокатом у Львові дозволяють мені оцінювати перспективи цивільного спору і захищати права та законні інтереси довірителя.

Адвокат Роман Шпирка у цивільних спорах, маючи в силу ст. 20 Зправо збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою, зробить все для забезпечення необхідної доказової бази по справі Клієнта.

Процесуальні права адвоката закріплені в .

Адвокат у цивільному спорі виконує функції представника позивача, відповідача чи третьої особи. Адвокат може брати участь в судовому засіданні разом з клієнтом або самостійно.

Тільки вивчивши всі обставини справи, адвокат може правильно оцінити можливі позовні вимоги або заперечення проти них.

В своїй професійній діяльності я керуюся правилами професійної етики і дотримуюся адвокатської таємниці.

Готовий надати професійну допомогу з вирішення цивільних справ та спорів, зокрема у таких питаннях:

Участь адвоката в цивільному процесі

Будь-яка цивільна справа поділяється на стадії, кожна з яких має свої особливості. Завдання, яке ставить перед собою адвокат у Львові – максимально ефективно використовувати всі надані йому законом повноваження для належного представлення обставин, які обґрунтовують позовні вимоги або заперечення проти них.

На досудовій стадії адвокату необхідно визначити підсудність спору, визначитися з доказами, при необхідності – вимагати необхідні докази і підготувати позовну заяву.

В суді першої інстанції адвокату важливо чітко і вмотивовано викласти позовні вимоги, представити докази і спростувати докази процесуальних противників.

Беручи участь в суді апеляційної інстанції, адвокату необхідно або підготувати вмотивовану скаргу на рішення суду, яка включатиме аналіз досліджуваних доказів, або підготувати заперечення на скаргу протилежної сторони.

Касаційна інстанція вправі перевірити на відповідність законодавству всі прийняті у справі рішення. При підготовці документів важливо дати аналіз всіх судових актів з детальним аналізом доказів і обставин цивільної справи.